Pieter Cox

Verslag - 3-daagse naar Koksijde-Oostduinkerke 2010

Verslag van de 35ste driedaagse uitstap van Natuurpunt Noord-Limburg te KOKSIJDE-Oostduinkerke tijdens het weekend na O.L.H.-Hemelvaart op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 mei 2010.

Op vrijdag 14 mei 2010 kwamen we rond 10 uur aan bij het station van Adinkerke. Daar startten we de wandeling richting Carbourduinen waar een gids (Godfried) ons opwachtte. Godfried onthaalde ons en ook 7 hazen en een braamsluiper deden hun best. De gids toonde ons eerst een zeldzame plant die zich op een meter van ons af bevond nl. onderaardse klaver. De wandeling ging langs een plas, waar we verschillende zangvogels in het riet hoorden (kleine karekiet, grasmus, bosrietzanger...). Na deze plas ging de wandeling verder in een natuurgebied dat bestond uit bossen en graslanden. Hier bevonden zich verschillende Sint-Jakobsvlinders en ook een landkaartje was paraat. De bossen werden opgevuld door wilde hyacinten wat een mooi zicht gaf. De eerste nachtegaal liet zich ook in deze bossen horen. Na het eten in een dichtbij gelegen café (waar Jef Diepvens ons op een lekker stuk taart had getrakteerd) startten we opnieuw een wandeling, die plaatsvond in het Calmeynbos en de daarbij liggende duinen. Daar ontdekten we grote klis, tureluur, groenpootruiter, duinroos en de eerste wielewaal. Na deze vermoeiende wandeling door de losse zand besloten we om de tram te nemen en onze bagage te gaan uitpakken in de jeugdherberg ‘De Peerdevisser’. Het lekker eten werd vervolgd door een leuke dia-avond met foto’s van Jef Diepvens, die voor de 35ste keer meeging in de voorbije uitstappen.

Bij de start van dag 2 kwamen er vroeg op de ochtend 3 lepelaars overvliegen, welke mooi te bewonderen waren door iedereen. Ook 2 bruine kiekendieven werden in de voormiddag opgemerkt. Deze wandeling ging door de duinen richting bezoekerscentrum de ‘Doornpanne’. In de duinen was er een luid koor van grasmussen en af en toe kwam er een tuinfluiter of zwartkop er maar amper bovenuit met zijn zang. Het bezoekerscentrum was een zeer interessant museum waar opgezette vogels tentoongesteld stonden, waardoor deze goed vergeleken konden worden. De wandeling ging verder langs de Hoge Blekker. Ook hier werden weer leuke waarnemingen gedaan, zo liet een spotvogel zich prachtig tonen en een sprinkhaanzanger zijn wekkergeluid horen. Een pyjamawants en een zuringwants werden opgemerkt. De planten mag ik ook niet vergeten te melden, zoals duin- en zachte ooievaarsbek, duivenkervel, stekend loogkruid en ruwe ereprijs. Bij een grote plas vonden we 30 grote mantelmeeuwen, deze lijken op de kleine mantelmeeuwen, maar hebben roze poten. Na het avondeten werd er een uitstapje gepland naar de zee, waar de vogels onze voorkeur kregen. Voornaamste soorten waren: visdief, tureluur, tapuit, kluut, bonte strandloper, bontbekplevier, grote stern en een fluiteend mag ik ook niet vergeten te melden.
Zondag, de laatste dag, werd er weer volop gesjouwd met de bagage, zodat dit allemaal gebeurd was. Iedereen was dus opgewarmd voor de wandeling die door het Hannecartbos en Ter Yde ging. Hier bevond zich een tapijt van duinroosjes. Ook werd er zandhoorbloem, wintergroen, moeraswespenorchis en kleverige ogentroost waargenomen. Een rups van de grote beer (nachtvlinder) stak moedig het zand van de duinen over, maar ook wij gaven ons niet over. ’s Middags werd er gegeten in de jeugdherberg, zo kregen we terug kracht voor de laatste wandeling. De wandeling startte bij Moeder Lambic na een ritje met de tram. Eerst werd er nog een pauze ingelast bij ‘De Nachtegaal’. In het Calmeybos werden we onthaald door 2 zingende wielewalen. Na het stukje bos kwamen we weer terecht in de duinen waar de nachtegalen, grasmussen en sprinkhaanzangers zich weer volop lieten horen. De wandeling eindigde bij het station, waar we nog eventjes halt hielden bij een café om vervolgens de trein te nemen naar Noord-Limburg.
Zoals je kan lezen is het dus een geweldige driedaagse uitstap geweest en... op naar nummer 36!

Pieter COX

LepelaarsPieterCox

SpotvogelPieterCox

KauwPieterCox

Kleine mantelmeeuwPieterCox