Pieter Cox

Verslag - Zweden 2006

Eind september brachten 8 natuurpunters een bezoek aan Falsterbo in Zweden. Dit is een van de plaatsen in Europa waar in het najaar een grote migratie is van trekvogels. Een paradijs voor elke vogelaar, daarom deze reis.
Het volgende verslag geeft in het kort een overzicht van de plaatsen die we bezochten en de voornaamste vogels die we er zagen, de foto's zijn alle ter plaatse gemaakt door enkele deelnemers.
Deelnemers: R. Theuws, H. Poorters, A. Geypen, M. Emmers, T. Jansen, C. Vanderydt, R. Evens, K. Driesen en L. van Keer.
Vervoer: er werd gebruik gemaakt van een Ford transit (9 zitplaatsen) alleen L .van Keer reed met zijn eigen wagen en deed de transfers ter plaatse samen met ons.

21 september

Vertrek om 20h30 bij A. Geypen te Lommel-Barrier .

22 september

Om 4h40 werd in Putgarden de boot genomen richting Denemarken (bootreis +/- 1h.) en om 7h40 reden we Zweden binnen.
Wij arriveerden in Trelleborg bij ons logement om 8h10, hier werd bagage en voedsel achtergelaten en om 9h vertrokken we richting Öland via de E22. Öland is een eiland gelegen ten ZO van Zweden.

Onderweg
- Goudplevieren
- Stop op de parkplaats in Ynde.
- Prachtige adulte Zeearend en +/- 25x Rode Wouw.

Aankomst op Öland 13h10.

Nabij Resmo.
- +/- 70 Kraanvogels en Klapekster.

Nabij Västerstad.
- Grauwe Klauwier, Boomvalk en Klapekster.

Om 14h40 bij vuurtoren Lange Jan.
- 2x Zeearend, Pontische Meeuw, Roodkeelduiker, verschillende Kuifduikers en Roodkeelpieper. Het was niet te tellen hoeveel Witte Kwikstaarten hier aanwezig waren en als een wit flitsend bolletje over de zee scheerden richting zuiden.

Pontische meeuw

Om 19h eten en slapen in jeugdherberg (Ottenby)

23 september

7h45 bij Lange Jan.
- Er werd gemeld dat er een Stellers Eider zou aanwezig zijn. We hebben deze gevonden en van op korte afstand bewonderd en gefotografeerd.

- Verder een Alk spec, Zeearend, Grote Zee-eend en Blauwe Kiekendief.

Wandeling in Ottenby natuurreservaat.
- Een groep van enkele duizenden Brandganzen, Drieteenstrandloper, Zeearend, Bruine Kiekendief, Boomvalk en Kleine Strandloper.

12h30 eten op parking natuurreservaat.
- Bruine Kiekendief, Wespendief en Raaf.

13h20 verder langs kust en binnenland.
- 3x Kraanvogel.

Stop in Gräsgardhamn.
- 11x Kraanvogel, Zeearend, Wespendief.

Onderweg.
- Smelleken, verschillende Kraanvogels, Bosruiter.

Stenasabadet.
- Roodkeelduiker.

Bezoek aan de boekenwinkel in Stenasa.

- Vertrek om 16h naar logement en aankomst hier om 20h.

24 september

7h op het telpunt in Falsterbo.
- Doortrek van duizenden vinken.
- Groepen Holenduiven, Piepers, Sijzen, Kneuen, Putters, Grote Gele Kwikken, Witte Kwikken, Zwarte Ruiters, Pimpels, Ringmussen, Spreeuwen, Rietgorzen, Heggemussen, Buidelmezen, Boomleeuweriken, Boerenzwaluwen , een enkele Oeverzwaluw, Kanoetstrandlopers, Torenvalken, veel Sperwers en een tiental Wespendieven.

11h15 op de heide bij de camping (Falsterbo)
- Bruine Kiekendief, Rode Wouwen (groepen van 7 en 5), Buizerden (bel van 29), Smelleken (2x), Boomvalk.

14h wandeling in Knösen.
- Smelleken, Grauwe Vliegenvanger en nog enkele Huiszwaluwen.

16h bezoek aan het haventje van Skanör.
- Prachtige waarneming van Oeverpieper.

17h30 bij logement.

25 september

7h op het telpunt in Falsterbo.
- Er was een grote groep Zwarte Ruiters aanwezig, Slechtvalk, Rosse Grutto's, Kanoetstrandlopers, Klapekster (2x).
- Er was nog trek van Boerenzwaluw, Pimpelmezen, Smelleken en Roodkeelpieper.

10h30 vertrek aan punt.
- Onderweg: Rode Wouwen, enkele Boomvalken en 2x Ooievaar.

Bij Genarp (ganzenkwekerij) eten.

- Onderweg: Zeearend

Om 14h bij Krankesjön.
- Kramsvogel, Waterral, Kraanvogel.

15h30 bij Vomdsjön.
- Wilde Zwaan, +/- 250 Kraanvogels, Goudplevieren, Kemphanen, +/- 1500 ganzen (enkeleToendra Rietganzen en voor de rest Grauwe-, en Kolganzen.

- Onderweg naar logement: 2x Raaf.

26 september

7h op het trektelpunt in Falsterbo.
- Trek van: Bruine Kiekendief, Wespendief, Barmsijs, Grote Stern, Blauwe Kiekendief,Smelleken, Buidelmees, Rode Wouw (groep van 18+12), Blauwe Reiger (groep van 11) en Roze Spreeuw.
- Aanwezig op het punt: Kleine Strandloper, Toppereend ♀, Grote Zee-eend.

12h op heide bij camping (Falsterbo)
- Boomvalk, Smelleken, Buizerden (bel van +/- 120), Rode Wouwen.

14h15 vallei van Nasbyholm.
- Rode Wouw, Bruine Kiekendief, 2x Raaf en Kraanvogels (groepen van 37/42 en 14)

15h35 Nasbyholmsjön.
- Veel ganzen (vooral Grauwe-, en Kolganzen ook een 30 stuks Rietganzen), Kemphanen en 9 Kraanvogels.

Terug naar vallei van Nasbyholm.
- Rode Wouwen, Bruine Kiekendief, 3x Raaf, 16 Kraanvogels en Steenarend.

27 september

7h op het trektelpunt in Falsterbo.
- Trek van: Bruine Kiekendief, Buidelmees (1+2 en groep van 12), Smelleken, Roodkeelduiker(groep van 9).
- Aanwezig op het punt: Kleine Vliegenvanger, Drieteenstrandloper, Kleine Strandloper, 5x Grote Zee-eend en Toppereend.

10h30 wandeling langs de heide en de kust (Falsterbo)
- 2x Roodhalsfuut, Rotganzen, Grote Sternen, 2x Grote Zilverreiger.

- 12h regen! Eten bij het logementhuis.

14h wandeling in Fotoviken.
- Zeearend, Slechtvalk, Velduil, IJsgors, Bruine Kiekendief en Grote Pieper.

17h15 Eskilstorp.
- +/- 3500 ganzen, waarvan +/- 500 Grauwe Gans en de rest Brandganzen.

28 september

7h op het trektelpunt in Falsterbo.
- Weinig trek, maar toch een prachtige waarneming van Bladkoning.

- 9h30 vertrek aan trektelpunt in Falsterbo.

Stop bij Arriesjön.
- Visarend.

12h eten bij Snogeholm.
- Zwarte Specht, Taiga Boomkruiper, Glanskop, Goudvink, Klapekster.

13h15 Fyledalen.
- 2x Steenarend, 2x Blauwe Kiekendief, Raven, honderden Goudplevieren.

- 16h50 vertrek.

- Onderweg: honderden Stormmeeuwen en veel Rode Wouwen.

Krageholmsjön.
- Zeearend.
- Onderweg 3x Blauwe Kiekendief.

- 18h30 bij logement.

29 september

7h op het trektelpunt van Falsterbo.
- Trek van:4x Bruine Kiekendief, Grote Sternen, Buidelmees 2x vlakbij even rustend, Klapekster, alle dagen veel Eidereenden trek, Kleine Jager, Roze Spreeuw.
- Aanwezig op het punt: veel Zwarte Ruiters, Roodhalsfuut, Bladkoning.

12h op heide bij camping (Falsterbo)
- Rode Wouwen, Bruine Kiekendief, Schreeuwarend en Buizerden met bellen van 50 en 80 stuks.

- 16h bij logement.

- 19h vertrek naar België.

- Aankomst te Lommel-Barrier 30 september om 6h.