Pieter Cox

Vloeiweiden - Activiteiten

 

Overzicht

Beheerswerken Verwijderen van knotwilgen - 31 januari 2007
  Vervanging dijkdoorgangen - 30 januari 2008
  Zoeven - 8 februari 2008
  Witteren van de Vloeiweiden - 26 februari 2008
  Hooien - 2008
  Slootjes uitmaaien - 19 november 2008
  Witteren - 2009
  Hooien - 2009
  Hooien - juni 2010
  Plaatsen sluizen - 15 augustus 2010
  Live project - 3 september 2010
  Slootkanten snoeien - 12 oktober 2010
  Hakselen - 12 februari 2011
  Zoeven - 21 februari 2011
  Witteren - 28 februari 2011
  Verwijderen maaisel - 12 november 2011
  Witteren - 28 februari 2012
  Witteren laatste perceel - 18 maart 2012
  Houtopslag verwijderen - 13 november 2012
  Maaien en hooien op de Vloeiweiden - vanaf 16 juni 2013
  Hooien en persen - 8 juli 2013
  Laatste beheerswerken van 2013 - 13 december 2013
  Zoeven - 20 februari 2014
  Witteren - 25 februari 2014
  Hooien - 2014
  Hooien - 2015
   
Overige activiteiten Bezoek WICO - 3 en 5 maart 2009
  Vakantiekinderen - 7 juli 2009
  Wandeling - 4 maart 2012
  Bezoek WICO - 8 maart 2012
  Bezoek NIKO aan Vloeiweiden - 18 maart 2012
  Eerste wandeling van het jaar 2013 - 6 januari 2013
  Geleide wandeling - 3 februari 2013
  Geleide wandeling - 7 juli 2013
  Excursie Salvator - 10 oktober 2013
  Geleide wandeling - 2 maart 2014
  Bezoek WICO - 11 maart 2014
  Verscheidene scholen op bezoek - 27 en 28 maart 2014
  Bezoek gepensioneerde leerkrachten technisch instituut Geel - 24 april 2014
  Gouden bruiloft Albert en Maria - 5 juli 2014
  Spelend door de Watering - 22 september 2014
  Geleide wandeling en Nieuwjaarsdrink - 4 januari 2015

 

 

 

 

Beheerswerken

Verwijderen van knotwilgen - 31 januari 2007

In de vroegere Vloeiweiden stonden er geen knotwilgen en omdat de Vloeiweiden een geklasseerd landschap is moesten er een gedeelte van de huidige knotwilgen verdwijnen.


De stronken zijn uitgefreesd, nu 'witteren'!

 

 

Vervanging dijkdoorgangen - 30 januari 2008

Enkele dijkdoorgangen moesten ververvangen en andere geplaatst worden, zoals je op enkele foto's ziet worden de machines op de juiste manier ingezet en worden de werklui gespaard!

 

 

Zoeven - 8 februari 2008

Voordat er gewitterd kan worden moet er eerst gezoefd worden, een werkje dat gedeeltelijk mechanisch en gedeeltelijk met de hand moet uitgevoerd worden.

 

 

Witteren van de Vloeiweiden - 26 februari 2008

Het witteren viel vandaag letterlijk en figuurlijk in het water. Door omstandigheden was het kanaalwater niet voorzien en als het dan in orde was voorzagen de weergoden ons van extra water. Maar alles is in orde en wie dit unieke bevloeiingssysteem in werking wil zien kan dit aanstaande zondag 2 maart. De geleide wandeling start om 13h45 aan het wateringhuis of om 14h einde Koloniestraat. Iedereen van harte welkom!

 

 

Hooien - 2008

Het gras is gemaaid en de eerste hooidagen zitten er op, als het weer gunstig blijft willen we vrijdag persen. Dit wil zeggen dat we vrijdag vanaf +/- 14h nog enkele vrijwilligers kunnen gebruiken om de pakken helpen af te voeren.
Het is een belevenis om dit te mogen doen in zo'n mooie locatie en met een trappistje achteraf!!!
Bel 0477429592 om zeker te zijn dat er geperst zal worden.

Dagelijks worden de foto's en het laatste nieuws over het hooien bijgewerkt.

22/07/2008

23/07/2008

Gezien de prachtige weersvoorspelling voor volgende week is er nog 2ha gemaaid.

26/07/2008

Vrijdag 25/07/2008 werden 9ha geperst en afgevoerd, hopelijk blijft het enkele dagen droog en kunnen we de gemaaide 2ha ook persen. Wat er dan met de overige 4ha gebeurt is natuurlijk afhankelijk van het weer!

27/07/2008

Gelukkig heeft het onweer het hier wat laten afweten en hebben we de 2ha netjes droog kunnen persen.
Er staat nu nog 4ha, deze worden gemaaid als de weersvoorspellingen gunstig zijn, dus kandidaat kopers laat iets weten!!

06/08/2008

Er werd nog 3ha gemaaid op zaterdag 2/08 en vandaag geperst. A.Mertens kwam nog tijdig terug uit Duitsland om de laatste wagen mee af te voeren. Een gedeelte van dit hooi werd netjes onder een zeil geplaatst en is nog te koop. Dus voor de liefhebbers of als je nog iemand kent die echt Vloeiweidehooi kan gebruiken laat het ons weten.

 

 

Slootjes uitmaaien - 19 november 2008

Tijdens de voorbije weken werden de meest verruigde slootkanten van enkele bevloeiings- en onderslootjes bijgemaaid. Dit maaisel werd nu samengeharkt en afgevoerd om te voorkomen dat de onderliggende begroeiing verstikt. Dit moest gebeuren voor het invallen van de winterkoude omdat vanaf dan de kikkers, padden en salamanders er hun winterkwartier in op slaan.

 

 

Witteren 2009

Dinsdag 24/02 werd gestart met het "witteren", eerst het water via "bovensloot" op het perceel en dan beginnen met "inzetten".
Wie deze termen niet begrijpt kan zondag 1 maart om 14h de vloeiweiden bezoeken, enkele gidsen zullen dan het bevloeingssysteem dat in werking is op een deskundige wijze uitleggen.
Zoals het 160 jaar geleden was zal het dan ook te zien zijn!

 

18 en 19/02/2009

Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om te witteren, het greppelen is gebeurd en nu nog zoeven.


De mol doet ijverig verder...

20/02/2009

De laatste zoeven worden in orde gebracht en dan is het wachten om op dinsdag te witteren.

24 en 25/02/2009

Inzetten kan beginnen, het water stroomt de vloeiweiden op!


Paling zwemt ook wel eens in zoeven!

 

 

Hooien - 2009

20/06/2009

Vandaag werden de eerste percelen gemaaid, vanaf nu is er dus elke dag activiteit in de Vloeiweiden!

26/06/2009

De eerste 6ha zit in de pak, er werd flink gewerkt zoals je kunt zien op de foto's.

 

 

Hooien - juni 2010

 

 

Plaatsen sluizen - 15 augustus 2010

In samenwerking met de werkploeg van Natuurpunt plaatste Dré en Pierre nieuwe sluisjes voor het bevloeien van onze percelen.

 

 

Live project - 3 september 2010

Percelen herstellen

Nog te herstellen

 

 

Slootkanten snoeien - 12 oktober 2010

 

 

Hakselen - 12 februari 2011

 

 

Zoeven - 21 februari 2011

 

 

Witteren - 28 februari 2011

 

 

Verwijderen maaisel - 12 novmeber 2011

 

 

Witteren - 28 februari 2012

De beelden spreken voor zich, de waterbaas heeft alles onder controle!

 

 

Witteren laatste perceel - 18 maart 2012

Vandaag is de laatste hand gelegd aan het inzetten van het laatste perceel. Dit vroeg wat extrawerk want er werd volgens Bèr Mertens al dertig jaar geen water meer opgezet.

 

 

Houtopslag verwijderen - 13 november 2012

 

 

Maaien en hooien op de Vloeiweiden - vanaf 16 juni 2013

 

 

Hooien en persen - 8 juli 2013

 

 

Laatste beheerswerken van 2013 - 13 december 2013

 

 

Zoeven - 20 februari 2014

 

 

Witteren - 25 februari 2014

Op dinsdag 25 februari startten de vrijwilligers met het inzetten van de eerste percelen. Het is dan ook nu de moment om eens een bezoekje te brengen aan de Vloeiweiden, indien je wil weten hoe dit systeem juist werkt!

Na de geleide wandeling van 2 maart werden bepaalde sluizen dichtgedraaid, terwijl andere sluizen open werden gemaakt om zo andere percelen te bevloeien.

 

 

Hooien - 2014

Maandag 16 juni (korte samenvatting recht uit het veld):

Pierre 1 en Pierre 2 en Frans keren eerst nog eenmaal het hooi en beginnen dan te tijlen, terwijl Dré de machines, wagens en de pers klaar maakt.

Om kwart na twee nog 10 minuten “frieselregen“, elders in Lommel en Neerpelt valt meer regen. Na halt uurtje onderbreking verder gewerkt en Dré begint te persen.

Overige 8 vrijwilligers die namiddag en avond: Albert Mertens, Jos Winters, Luc Winters, Rik Biddeloo, Jan Leroy, Willy Cox, Karel Geuens en Pierre Van Bommel.

Alles loopt vlot tot aanvang van de laatste ha van Jan Ceustermans, dan wil de pers niet meer meewerken. Om tien na tien wordt de laatste pak geperst en eveneens opgeladen.

Het resultaat is echter verbluffend:
Op de twee dijken: 120 pakken, perceel Flemings 380 pakken, perceel Cox 200 pakken,
1ste ha perceel Ceustermans 450 pakken en 2de ha perceel Ceustermans 365 pakken.
In totaal: 1505 pakken die ook dezelfde avond alle opgeladen en afgevoerd werden door onze kopers.

Ook toezicht is belangrijk!

Donderdag 3 juli:

Hooiseizoen succesvol afgesloten.
Op 30 juni werd de derde en laatste maai- en hooibeurt reeds ingezet in de Vloeiweiden.
Op 3 juli werden reeds de laatste 1170 pakken hooi geperst en nog dezelfde avond afgevoerd.
Hierdoor komt de teller op een 3700tal pakken te staan!

Er zijn 14 ha hooilanden gemaaid, gehooid en geperst zoals gepland in de beheerplanning voor 2014.
De weergoden waren ons gunstig gezind dit jaar en daarom konden de hooiactiviteiten eerder dan voorzien afgesloten worden.

Hooien2014

Hooien2014

Hooien2014

Hooien2014

Hooien2014

Hooien2014

Hooien2014

 

 

Hooien - 2015

Op woensdag 17 en donderdag 18 juni 2015 werden in totaal maar liefst 1890 pakken hooi geperst en opgeladen. Dit is het resultaat van 7 ha maaien in combinatie met zonnig, winderig weer en de talrijke vrijwilligers. De laatste 3 ha werden op vrijdag 26 juni 2015 afgerond, nog eens goed voor 780 pakken hooi. Het met een totaal van 2670 pakken hooi werd het hooiseizoen afgesloten. Vrijwilligers... weer enorm bedankt voor al het geleverde werk!!

HooienAlbertMertens

HooienAlbertMertens

HooienAlbertMertens

HooienAlbertMertens

OoievaarHooienAlbertMertens

Gedurende 2 namiddagen kregen de hooiers gezelschap van een Ooievaar!

OoievaarHooienAlbertMertens

 

 

Overige activiteiten

Bezoek WICO - 3 en 5 maart 2009

Dinsdag 3 en donderdag 5 maart brachten meer dan 170 leerlingen van Wico een bezoek aan de Vloeiweiden. Er was meer dan interesse over wanneer en waaarom de Wateringen en de Kolonie ontstonden. Ook het bet begrip witteren, zoeven, inzetten, prisendeau enz. kreeg de aandacht.


Bovensloot


Zoeven

 

 

Vakantiekinderen - 7 juli 2009

Veertig vakantiekinderen brachten een bezoek aan de Vloeiweiden en werden door onze gidsen op een soms ludieke wijze geheimen van de natuur bijgebracht. En dat de kinderen dit prachtig vonden zie je op de foto's:

 

 

Wandeling - 4 maart 2012

 

 

Bezoek WICO - 8 maart 2012

 

 

Bezoek NIKO aan Vloeiweiden - 18 maart 2012

17 leerlingen van de afdeling tekenkunst op bezoek in het Wateringhuis.

 

 

Eerste wandeling van het jaar - 6 januari 2013

Op 06/01/2013 werd de eerste wandeling van het jaar 2013 gegidst, zoals gebruikelijk is dit de eerste zondag van de maand in de Vloeiweiden.

 

 

Geleide wandeling - 3 februari 2013

Ongeveer 15 geïnteresseerden volgden zondagnamiddag de geleide wandeling op de vloeiweiden. Tijdens de toelichtingen over de werking van het bevloeiingssysteem werd nog maar eens duidelijk hoe arbeidsintensief deze bevloeiingen wel waren. Bovendien heerste er een gure wind die duidelijk maakte dat "witteren" niet per definitie een aangenaam tijdverdrijf in het groen was.
Toen verteld werd dat ook nu nog elk jaar opnieuw water wordt ingezet ( zij het nu eerder voor het behoud van de kalkminnende planten dan wel voor de hooiopbrengst) was het respect voor de vrijwilligers die dit onderhouden duidelijk merkbaar.
Aangezien het dit WE ook vogeltellen geblazen was, even enkele leuke "gevleugelde" waarnemingen tijdens de wandeling; Het ijsvogeltje liet zich tot 2x toe opmerken in de vlucht, blauwe reigers en een grote zilverreiger waren net als enkele aalscholvers ook van de partij, de buizerd werd gespot, sijsjes en spreeuwen vlogen in groep in het rond.
Als afsluiter konden er haast traditiegetrouw nog enkele reeën worden bewonderd ter hoogte van blok 5.
De wandeling werd al even traditiegetrouw afgesloten in het wateringhuis met deze keer zelfs pannenkoeken als extraatje. De afwezigen hadden ongelijk...


Foto's en tekst C. Vertommen

 


Geleide wandeling - 7 juli 2013

Pieter Cox

Pieter Cox

Pieter Cox

Pieter Cox

PieterCox

Pieter Cox

 

 

Excursie Salvator - 10 oktober 2013

Bij een milde temperatuur (en dit jaar eens zonder noemenswaardige regen) hebben de leerlingen van het tweede jaar... hun kennis van de natuur weer wat kunnen bijschaven. Zowel het bereiken van doelstellingen uit het leerprogramma natuurwetenschappen als wetenschappelijk werk was het doel.
In de wateringen in Lommel stonden er drie activiteiten op het programma: een parcours door een grasland, een parcours door het bos en een onderzoek naar abiotische invloeden op levende wezens in water door een onderzoek van slootwater.
Met dank aan de gidsen van natuurpunt voor hun enthousiaste inzet en aan de chauffeur van de Wilg voor een veilige thuiskomst.

 

 

Geleide wandeling - 2 maart 2014

Meer dan 70 wandelaars kwamen opdagen voor de geleide wandeling in de Vloeiweiden, waardoor deze enorme groep in drie kleinere groepen opgesplitst moest worden! Op dit moment werden percelen op Blok II bevloeid en kon men dit ingenieus systeem tijdens de wandeling bewonderen. In de Vloeiweiden stonden ook de talrijke bonte krokussen mooi in bloei.

Pieter Cox

PieterCox

BlauweReigerPieterCox
Blauwe reiger tussen de Bonte krokussen

Pieter Cox

Pieter Cox

Foto's Pieter Cox

Gerard

Gerard

Gerard

Gerard

Foto's Gerard Jannis

 

 

Bezoek WICO - 11 maart 2014

Naar jaarlijkse traditie bezochten de vierdejaars van WICO sint-jozef de vloeiweiden in het kader van hun milieudagen. Onder een stralende zon werd het belang en de werking van de vloeiweiden ter plaatse toegelicht. Dat het stilaan lente wordt, was ook aan de fauna en flora te merken. De tjiftjaf en de wulp lieten zich al dapper horen, klein hoefblad en zelfs de pinksterbloemen stonden al in bloei. De kleine mannelijke padden lagen in de ondersloten al te wachten op de dames, en de bruine kikkers werden als koppeltjes waargenomen in de buurt van de vijvers. Ook Rani Vandenberk zat met kriebels, weliswaar van een andere soort, zij legde vandaag met succes haar examen voor natuurgids af.

Bruine kikker

Foto's en tekst C. Vertommen

 

 

Verscheidene scholen op bezoek - 27 en 28 maart 2014

Op 27 maart kwam één school op bezoek in de Vloeiweiden. De dag er na kwamen nog 2 scholen de Vloeiweiden verkennen.

De leerlingen van BSGO Stapsgewijs kwamen op 27 maart op bezoek en kregen een rondleiding van Toon Jansen.

De leerlingen van De Kleine Ontdekker gingen op 28 maart met Willy Cox op pad in de Vloeiweiden.

Bruine kikker

Ook op 28 maart werden de leerlingen van De Klimtoren ontvangen en kregen ze een deskundige rondleiding van Willy Cox.

 

 

Bezoek gepenisoneerde leerkrachten technisch instituut Geel - 24 april 2014

 

 

Gouden bruiloft Albert en Maria - 5 juli 2014

Albert Mertens en Maria Dingenen, beiden zeer actief bij Natuurpunt Noord-Limburg, vierden op zaterdag 5 juli 2014 hun gouden huwelijksjubileum.
Natuurpunt Noord-Limburg wenst Albert en Maria nog vele gelukkige en gezonde jaren samen!

 

 

Spelend door de Watering - 22 september 2014

Op maandag 22 september 2014 maakten de leerlingen van 3A van Lommel West (Heeserbergen) een wandeling in de Watering. Deze wandeling werd gegidst door Henri Vaesen.

 

 

Geleide wandeling en Nieuwjaarsdrink - 4 januari 2015

Op zondag 4 januari 2015 vond de eerste geleide wandeling van 2015 plaats, gegidst door Michel Emmers. De begrazing op de Vloeiweiden loopt zowat op zijn einde. Bij aanvang van de wandeling verplaatste de schaapsherder een gedeelte van de schapen naar een ander terein. Het blijft een mooi zicht, zo'n kudde schapen met bijhorende herdershond. Buiten de schaapskudde zagen we uiteraard nog enkele andere interessante dingen. Zo zagen we een Klapekster, een 40tal overtrekkende Toendrarietganzen, een alarmerende Zwarte specht, een Havik en twee Grote zilverreigers. Ook verscheidene reeën waren van de partij, minstens 13 exemplaren.

Na de wandeling was het tijd om iedereen het beste te wensen voor 2015 en ééntje (nee, uiteraard meer dan één!) te drinken in het Wateringhuis tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsdrink. Het jaar is alweer goed ingezet!

Pieter Cox

Pieter Cox
Tekst en foto's Pieter Cox