Pieter Cox

Verslag - Polen 2005

Met dit verslag probeer ik een overzicht te geven van de belangrijkste waarnemingen in volgorde van dag tot dag. Er is een streeplijst bijgevoegd die de soorten per dag en gebied laat zien, details van de reis worden aan het eind van het verslag gegeven.

14/05/2005

 • Vertrek in Overpelt om 5h25
 • Aankomst grens Polen 15h35
 • Aankomst jeugdherberg Osieczna 20h (regenachtig)

15/05/2005

Vertrek wandeling 8h30 ( Wojnowickie meer)

 • Rietzanger, Paapje, Grauwe Klauwier.
 • Bruine Kiekendief ♂ 2x en ♀ 3x boven rietveld.
 • Kraanvogel, Grauwe Gors.
 • Wespendief, Buidelmees met onafgewerkt nest.

Buidelmees

13h15 eten.

 • 2x Kraanvogels

14h30 Gedeelte van de groep met Januz naar Woniesc meer, andere groep rondrit met bus.

 • In grote eiken bomen: Zwarte Specht, Grote Bonte Specht, Boomklever.

 • Op het meer: Buffelkopeend, Baardman, Buidelmees met nest.

 • Zwarte Sternen, Dwergmeeuwen.

 • Zeearend, Wespendief baltsend.

 • Vlucht Kraanvogels( 10x)

 • Kuifduiker, Visdiefje, Boomvalk.

 • Er lieten zich ook veel Roodbuikvuurpadden horen

16/05/2005

8h30 met bus naar vertrekplaats.

 • Onderweg Vos en enkele Ooievaars in de velden.

Wandeling in Premkowski park Krajobrazowy

 

Poelruiter

 • Zeearend, Rode Wouw, Grauwe Klauwier, Zomertaling.

 • Zwarte ooievaar (2x)

 • Poelruiter, Bosruiter, Temmincks Strandloper.

 • Roodhalsfuut.

Pauze om 15h30!

Daarna korte wandeling naar 750 jarige eik.

 • Raaf.

Onderweg naar jeugdherberg gestopt voor Ortolaan.

 • Gedurende het verblijf in Osieczna werden grote aantallen Grote Karekiet gezien, Kleine Karekiet in mindere mate.

17/05/2005

Vertrek om 9h10 naar Oost-Polen.

Aankomst in Goniadz om 21h30.( hotel Zbyszko)

18/05/2005

9h start wandeling in Goniadz.

 • Eeland, Hert.

 • Kemphaan, Tureluur,Ooievaars.

 • Een niet te schatten Witvleugelsterns.

 • Roodmus, Gele Kwikken, meerdere Grauwe Kauwier.

 • Noordse Nachtegaal (hier gaan we mee slapen en staan we mee op)

 • Baltsende Watersnippen, Grote Zilverreiger.

13h30 Start namiddag wandeling in Mscichy.

 

Witvleugelstern

 • Roodmus, Blauwborst.

 • Witvleugelsternen, Zwarte Sternen, Tureluur.

 • Gele Kwikken, Noordse Nachtegaal.

 • Ooievaars een 10 tal foeragerend, Bosruiters.

 • Baltsende Kemphaantjes.

 • Baltsende Watersnippen.

 • Paapje, Rietzanger.

  Paapje

 • Witwangstern, roepend Porseleinhoen.

 • Schreeuwarend, 19 Ooievaars rustend en foeragerend.

 • Citroen Kwikstaart.

 • 8x Roodmus samen in boom ( 5x ♂ en 3x ♀)

19/05/2005

10h Start wandeling in de omgeving van Brzostowo

 • Schreeuwarend

 • +/- 100 Dwergmeeuwen

 • een 15 tal Kraanvogels

 • Visdief, Witvleugelstern, Zwarte Stern, Dwergstern.

 • Kemphaantjes, bepaald moment met +/- 100 in de lucht.

 • Bonte strandlopers en veel Knobbelzwanen.

 • Taiga Boomkruiper met 4 jongen

 • Paapje ♂+♀, Roodmus ♂+♀

 • Balts van de Roodhalsfuut, Kuifduiker.

 • Smient, Wilde Zwaan en Hop.

13h Pauze

 • Kolgans, Schreeuwarend en Ortolaan.

15 h wandeling nabij Zajki

 • Witwang Stern, Witvleugelstern, Zwarte stern en Hop.

 • Baltsende Kemphanen, Tapuit.

 • Bruine Kiekendief en Grauwe Kiekendief.

 

Ortolaan

20/05/2005

9h Wandeling bij Dolistowo

 • Rietzanger, Wielewaal

 • Kraanvogels baltsend

 • Roodmus ♂+♀, Schreeuwarend 2x

 • Bruine Kiekendief, Grauwe Klauwier, Grauwe Vliegenvanger.

 • Grauwe Kiekendief  ♂+♀

 • Kwartelkoning roepend

 • Schreeuwarend adult

11h rit naar picnic plaats

12h pauze en daarna wandeling Strymien

 • 2x Zeearend

 • Grauwe Kiekendief

 • Waterrietzanger

 • Blauwborst, Paapje

 • Bruine Kiekendief, Schreeuwarend.

  Schreeuwarend

 • Er werd zeer waarschijnlijk een Steppearend gezien, dit is door de plaatselijke gids ter homolegatie voorgelegd, afwachten dus!

 • De Rouwmantel, een dagvlinder was hier talrijk aanwezig.

16h45 naar Warwik, een gedeelte van de deelnemers werd naar het hotel gevoerd en de anderen probeerden de Poelsnip te ontdekken.

 • Goudvink, Zeearend

 • Er werden 5 baltsende Poelsnippen gezien

 • Baltsende Watersnip

 • Prachtige waarneming van de Citroen Kwikstaart

 • Roodmus en Paapjes

21/05/2005

Rustdag, maar de volhouders werden naar de boswachter gebracht bij Grzedy.

 • Schreeuwarend, Hop

 • Zwarte Ooievaar

  Zwarte ooievaar

 • Appelvink op nest

 • Kleine Vliegenvanger (2è jaars)

 • Witrugspecht

 • Baltsen van de Watersnip

 • Vlak bij mekaar telde we 7 Grauwe Klauwieren

 • Grijskopspecht roepend.

 • Raaf, Wespendief, Hop.

22/05/2005

 • 's Morgens vanuit venster: Braamsluiper, Hop, Noordse Nachtegaal.

8h30 Vertrek naar Bialowieza, in Bialystok houden we 45min halt, hier blijft de plaatselijke gids achter.

11h Zijn we bij een visvijvercomplex bij het stadje Dojlidy.

 • Roodmus, Rietzanger.

 • Bruine Kiekendief 2x♂+2x♀.

 • Visdiefje, Roodmus, Baardman ♂+♀

 • Roerdomp, Baardman.

16h Aankomst Bialowieza hotel Dwor Soplicomo.

Bij hotel :

 • Paapje, Grauwe Klauwier.

 • Kwartelkoning 3 zangposten.

 • Grauwe vliegenvanger.

 • Enkele honderden meters van het Hotel langs de weg prachtige waarneming van parende Draaihals op een afstand van 15 meter te bekijken.

Oerbos

23/05/2005

 • Vanuit het venster van ons hotel konden we Paapje en Grauwe Klauwier observeren en hoorden we Kwartelkoning.

8h Start wandeling in oerbos Bialowieza, de groep werd in twee gedeeld.

 • Roodmus, bijna overal werden we verwelkomd door het deuntje van deze vogel "Please to meet you"

  Roodmus

 • Een Schreeuwarend op nog geen 100 meter liet zich prachtig bewonderen.

 • Withalsvliegenvanger ♂, Raaf.

 • Middelste Bonte Specht.

 • Kruisbekken, Taiga Boomkruiper.

 • Appelvink, ♀ Withalsvliegenvanger.

 • Witrugspecht met jongen.

 • Kleine Vliegenvanger( prachtig rood).

 • Een Nachtzwaluw op 10 meter afstand prachtig te bewonderen.

Om 12h lunch buiten bij hotel.

 • Tijdens de lunch was een Draaihals zijn nestholte aan't bijwerken, deze kon makkelijk tot op 10meter benaderd worden.

 • Roodmus.

Om 13h korte stop bij ingang oerbos:

 • Roodmus, Krekelzanger, Grauwe Klauwier, Appelvink.

14h15 Start voor onze groep met de "Zebra Zubra" wandeling, de andere groep had in de voormiddag Roodpootvalk gezien.

 • Kleine vliegenvanger, Withalsvliegenvanger, Goudvink.

 • Krekelzanger 2 zangposten, Kwartelkoning.

 • Tijdens avondeten kon men door venster de Draaihals nog steeds aan nestholte zien werken.

 • 's Avonds zijn we naar Gruszki gereden en na een korte wandeling hebben we de Dwerguil gezien en gehoord.

24/05/2005

Wandeling van Czymki en een stuk voorbij Cisowka

 • Klapekster

 • Aan het meer 5x Grauwe Klauwier, Sperwergrasmus.

 • Zwarte Stern, Visdiefje, Witvleugelstern.

 • Smient, Zeearend, Grote Zilverreiger.

13h Pauze

 • Tijdens pauze, Grauwe Klauwier, Wielewaal.

 • Draaihals, Visarend.

  Draaihals

14h Wandeling

 • Van Jalowka naar Bachury op een afstand van 1000 meter 5 zangposten van Ortolaan

 • Grauwe Kiekendief, Bruine Kiekendief.

 • Paapje, 4x Raaf.

Wandeling vanuit Bachury

 • Wilde Zwaan, Zomertaling ♂+♀.

 • Hop, Wilde Zwaan met 4 jongen, Roodmus.

  

25/05/2005

s'Morgens wandeling bij hotel.

 • Krekelzanger, Draaihals, Grauwe Kauwier, Noordse Nachtegaal.

Wandeling in Topilo

 • 2x Draaihals, 2x Appelvink.

 • Bonte Vliegenvanger.

 • Hazelhoen (man+ vrouw)

 • Withalsvliegenvanger, Kleine Vliegenvanger, Bonte Vliegenvanger, Grauwe Vliegenvanger.

 • Raaf, Boomkever.

14h30 Namiddagwandeling vanuit Budy tot in Bialowieza(hotel)

 • Middelste Bonte Specht, Zwarte Specht met jongen op nest

 • Kraanvogels roepend.

 • Krekelzanger, Schreeuwarend.

 • Grijskopspecht roepend.

 • Schreeuwarend 20 meter boven ons hoofd, werd weggejaagd door Klapekster, daarna zeilt Schreeuwarend met andere weg.

 • Kwartelkoning, Schreeuwarend, Grauwe Klauwier, Roodmus, Appelvink.

 • Roodmus, Paapje, 2x Roodmus, Krekelzanger, 3x Roodmus.

 • Krekelzanger, Krekelzanger, Roodmus, Krekelzanger.

26/05/2005

9h Afreis naar West-Polen( Lagow)

 • Onderweg: Duinpieper, Kuifleeuwerik.

Aankomst Lagow +/- 19h.

27/05/2005

s'Morgens in de omgeving van het hotel.

 • Grote Zaagbek, Keine Bonte Specht, 2x Wespendief.

Onderweg naar infocentrum.

 • Rode Wouw.

Bij infocentrum.

 • Roodmus

11h30 Wandeling in het park "Ujscie Warty" (Ptasim Sziakiem)

 • 4 Koppels Geoorde Fuut met jongen.

 • Bruine Kiekendief.

  Bruine kiekendief

 • Dwergmeeuw, Stormmeeuw, Zwartkopmeeuw, Zilvermeeuw.

 • Bergeend, Grote Zilverreiger. ♂ Bruine Kiekendief

 • 10x Zeearend waarvan 1 adult.

 • 33x Visdief, 4x Zwarte Stern en 1x Dwergstern samen.

 • 2x Dwergstern, Bontbekplevier, Boomvalk

28/05/2005

9h Vertrek hotel
Wandeling langs Kanal Postomia vanuit Lemierzyce tot Kreszyce.

 • Enkele tientallen zangposten van Bosrietzanger langs kanaal.

 • Raaf, Rode Wouw, 2x Raaf.

 • Ooievaar die op nest zijn jongen beschermde door zijn vleugels uit te klappen tegen de brandende zon.

  Ooievaar

12h Pauze bij Kreszyce.
13h30 Stop bij de Warta ( Swierkocin)
Tot 15h vrije wandeling, die meestal rustend werd doorgebracht vanwege het warme weer

29/05/2005

7h30 Afreis naar Overpelt, waar we om 19h toekwamen.

Details

Er werd gereisd met een bus van Limburg International, de bestuurder bleef ter beschikking gedurende de reis en voerde ons ook naar de dagelijkse bestemmingen. Gedurende het verblijf in Polen werd de reisbegeleiding verzorgt door Janusz Stepniewski, een uitzonderlijke vogelkenner en gids.
In de Biebzra-Vallei werd Janusz gedurende ons verblijf daar bijgestaan door een plaatselijke gids Michal Polakowski. In de andere parken zijn er gidsen ingehuurd naargelang noodzaak.
We hebben 186 soorten vogels gezien maar wat belangrijker was zijn de aantallen, veel Witvleugelsternen, Roodmussen, Grauwe Klauwier, Schreeuwarenden, Krekelzangers, Ortolanen enz.
Voor mij was het een enige ervaring om met zoveel mensen die met dezelfde interesse in de natuur en de kennis van vogels, planten, vlinders, insecten, vissen en zoogdieren deze reis te mogen beleven.

Polen was heeeeeeeel goed!

T.Jansen

 

Hieronder bevinden zich nog de streeplijsten van de waargenomen insecten, planten en vogels.

Lijst van insecten Polen 2005

Aselos aqueticus waterpissebed
Cylindroiulus silvarum rolronde bosmiljoenpoot
Tachypodoliulus niger zwarte slangenvermiljoen ?
Ephemera danica eendagsvlieg
Gomphus vulgatissimus beekrombout
Sympecma fusca bruine winterjuffer
Libbelula quadrimaculata viervlek
Gryllotalpa gryllotalpa veenmol
Graphosoma lineatum streepwants
Aelia acuminata mijterwants
Eurydema oleraceum koolwants
Pentatoma rufipes roodpotige boomwants
Corizus hyoscyami lederwants
Pyrrhocoris apterus vuurwants
Gerris lacustris schaatsenrijder
Chryopa vulgaris gaasvlieg
Hemerobius humuli bruine gaasvlieg
Cercopis vulnerata bloedcicade
Cicindela hybrida zandloopkever
Carabus granulatus kettingschalebijter
Carabus aurutus gouden loopkever
Carabus glabratus gladde loopkever
Calathus melanocephalus breedhalskever
Pterostichus niger streeploopkever
Dyctiscus marginatis (vr) geelgerande watertor
Rhantus exsoletus watertor
Gyrinus substriatus schrijvertje
Necrophorus humator doodgraver
Thanatophilus sinatus rimpelige aaskever
Platycis minutus roodschildkever
Lampuris noctiluca glimworm
Cantharis livida soldaatje
Synaptus filiformis kniptor
Adelocera murina kniptor
Lacon murinus muisgrijze kniptor
Chilocorus bipustulatus lieveheersbeestje
Scirtes hemisphaericus  
Endomychus coccineus viervlekkige schimmelvreter
Coccinella septempuctata 7 stips lieveheersbeestje
Propylaea quatuordecimpunctata 14-stips lieveheersbeestje
Thea vigintiduopunctata lieveheersbeestje
Adalia bipunctata 2-stips lieveheersbeestje
Pyrochroa coccinea zaagsprietkever
Meloë proscarabaeus oliekever
Melolontha melolontha meikever
Anisoplia villosa  
Tropinota hirta behaarde gouden tor
Cetonia lugubris gouden tor
Valgus hemipterus museumkever
Geotrupus vernalis mestkever
Geotrupus stercorarius mestkever
Geotrupus stercorosus mestkever
Geotrupus stecorarius mestkever
Rhagium mordax gemarmerde eikenbok
Callidium violaceum blauwe boktor
Lamia textor weverbok
Agapanthia villosoviridescens distelboktor
Lilioceris lillii leliehaantje
Melasoma aenea glanzend elzenhaantje
Melasoma populi populierhaantje
Leptinotarsa decemlineata coloradokever
Cassida viridis schildpadkever
Anthribvus albinus boksnuitkever
Phyllobius argentatus snuitkever
Lixus paraplecticus waterscheerlingssnuitkever
Phyllobius argentatus groene bladsnuitkever
Curculio glaudium eikelboorder
Hylobius abietis grote dennesnuitkever
Dorytomus taeniatus snuitkever
Apoderus coryli hazelaarboorder
Ammophila sabulosa rupsendoder
Podalonia hirsuta ruige rupsendoder
Sceliphron destillartorium spinnendoder
Bombus terrestris aardhommel
Bombus lucorum veldhommel
Panorpa communis schorpioenvlieg
Tipula oleracea langpootmug
Baccha elongata zweefvlieg
Papilio machaon koninginnepage
Aporia crataegi groot geaderd witje
Pieris rapae klein koolwitje
Pieris napi klein geaderd witje
Anthocharis cardamines oranjetip
Colias hyale gele luzernevlinder
Goneptecyx rhamni citroenvlinder
Nymphalis antiopa rouwmantel
Nymphalis polychloros grote vos
Inachis io dagpauwoog
Aglais urticae kleine vos
Polygonia c-album gehakkelde aurelia
Araschnia levana landkaartje
Coenonympha pamphilus hooibeestje
Pararge aegeria bont zandoogje
Callophrys rubi groentje
Polymmatus icarus icarusblauwtje
Lycaena tityrus bruine vuurvlinder
Dasychira pubibunda meriansborstel
Clostera curtula kleinste wapendrager
Saturnia pavonia nachtpauwoog
Mesoleuca albricillata brummelmeter

 

Waargenomen planten

15/05 OSIECZNA

Gulden sleutelbloem (Primula vernis)

Echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi)

Cipreswolfsmelk (Euphorbia cyparissias)

Ruige scheefkelk (Arabis hirsuta)

Dotterbloem (Caltha palustris)

Waterviolier (Hottonia palustris)

Knolsteenbreek (saxifraga granulata)

Gewoon nagelkruid (Geum urbanum)

Margriet (Crysantherium leucanthemum)

Stinkende gouwe (Chelidonium majus)

Moesdistel (cirsium oleraceum)

Korenbloem (Centaurea cyanus)

Paarse dovenetel (Lamium purpureum)

Gewone duivekervel (Fumaria officinalis)

Akkerhoornbloem (Cerastium averse)

Akkerviooltje (Viola arvensis)

Kandelaartje (Saxifraga tridactylites)

Kromhals (Lycopsis arvensis)

Pinksterbloem (Cardamine pratensis)

Klimopereprijs (Vironica hederifolia)

Look zonder look (Alliaria petiolata)

Blaartrekkende boterloem (Ranunculus sceleratus)

Gewone veldsla (Valerianella locusta)

Gele dovenetel (Lamium galeobdolon)

Bittere veldkers (Cardamine amara)

Bosannemoon (Annemone memorosa)

Hokjespeul (Astrgalus glycyphyllos)

Speenkruid (Ranunculus ficaria)

Gele morgenster (Tragopogon pratensis)

Engels gras (Ameria maritima)

Zandmuur (Arenaria serpyllifolia)

Gewone reigersbek (Erodium cicutarium)

Witte krodde (Thlaspi avense)

Lelietje-van-dalen (Convallaria majalis)

Kuifvleugeltjesbloem (Polygala comosa)

Grote pimpernel (Sanquisorba officinalis)

Voorjaarskruiskruid (Senecio vernalis)

Dotterbloem (Caltha palustris)

Zilverschoon (Potentilla anserina)

Waterweegbree (soort)

Kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae)

Zwaluwtong (Polygonum convolgulus)

Zandraket (Arabidopsis thaliana)

Witte krodde (Thlaspi arverse)

Kleine lisdodde (Typha angustifolia)

Grote bevernel (Pimpinella major)

Varkensgras (Polygonun aviculare)

Smeerwortel (Symphytum officinale)

Moerasspirea (Filipendula ulmaria)

Kalmoes (Acorus calamus)

Aardbeiganzerik (Potentilla sterilis)

Geoord helmkruid (Scrophularia auriculata)

Dalkruid (Marianthemum bifolium)

Muizeoortje (Hueracium pilosella)

Bosaardbei (Fragaria vesca)

Rode bosbes (Vaccinium vitis-idaea)

Boerewormkruid (Tanacetum vulgare)

Viltganzerik (Potentilla argentea)

Drienerfmuur (Moehringia trinervia)

Knolsteenbreek (saxifraga granulata)

Wolfspoot (Lycopus europaeus)

Zomp vergeetmenietje (Myosotis caespitosa)

BIEBRZA

Geoord helmkruid (Scrophularia auriculata)

Stinkende gouwe (Chelidonium majus)

Koningskaars (Verbascum thapsus)

Pinksterbloem (Cardamine pratensis)

Dotterbloem (Caltha palustris)

Ruw parelzaad (Lithospermum arvense)

Moerasspirea (Filipendula ulmaria)

Grote pimpernel (Sanguisorba officinalis)

Absind alsem (Artemisia absinthium)

Zomp vergeetmenietje (Myosotis caespitosa)

Penningkruid (Lysimachia nummularia)

Waterdrieblad (Menyanthes trifoliate)

Krabbescheer (Stratiotes aloides)

Blaartrekkende boterloem (Ranunculus sceleratus)

Ruige weegbree (Plantago media)

Vlottende waterranonkel (Ranunculus fluitans)

Waterviolier (Hottonia palustris)

Tijmereprijs (Veronica serpyllifolia)

Vlasbekje (Linaria vulgaris)

Dalkruid (Marianthemum bifolium)

Vrouwemantel (Alchemilla vulgaris)

Gele waterkers (Rorippa amphibia)

Waterweegbree (soort)

Kalmoes (Acorus calamus)

Watermunt (Mentha aquatica)

Jacobskruiskruid (Senecio jacobaea)

 Knikkend nagelkruid (Geum rivale)

Gewoon nagelkruid (Geum urbanum)

Gewone reigersbek (Erodium cicutarium)

Eenjarige hardbloem (Scleranthus annuus)

Dagkoekoeksbloem (Melandrium rubrum)

Avondkoekoeksbloem (Melandrium album)

Theunisbloem (Oenothera biennis)

Akkerviooltje (Viola arvensis)

Smeerwortel (Symphytum officinale)

Wateraardbei (Potentilla palustris)

Bitterzoet (Solanum dulcamara)

Echte valeriaan (Valeriana officinalis)

Groote muur (Stellaria holostea)

Lelietje-van-dalen (Convallaria majalis)

Bosaardbei (Fragaria vesca)

Eenbes (Paris quadrifolia)

Boshengel (Melampyrum sylvaticum)

Leverbloempje (Hepatica nobilis)

Eenjarig wollegras (Eriophorum vaginatum)

Kruipend Zenegroen (Ajuga reptans)

Klein hoefblad (Tussilago farfara)

Gulden sleutelbloem (Primula verus)

Moesdistel (cirsium oleraceum)

Bleeksporig bosviooltje (Viola riviniana)

Grote keverorchis (Listera ovata)

Mansoor (Asarum europaeum)

Adderwortel (Persicaria bistorta)

Engelwortel (Angelica sylvestris)

Grote bevernel (Pimpinella major)

Drienerfmuur (Moehringia trinervia)

Akeleiruit (Thalictrum Rochebrunianum)

Tormentil (Potentilla erecta)

Kleine Valeriaan (Valeriana dioica)

Breedbladige orchis (Dactylorhiza majalis)

Jacobsladder (Polemonium caeruleum)

Wildemanskruid (Pulsatilla vulgaris)

Bosbingelkruid (Mercurialis perennis)

Witte klaverzuring (Oxalis acetosella)

Bosannemoon (Annemone memorosa)

Hopklaver (Medicago lupulina)

Moerasviooltje (Viola palustris)

Voorjaarslathyrus (Lathyrus vernus)

Kruipend Zenegroen (Ajuga reptans)

Drienerfmuur (Moehringia trinervia)

Gevlekt longkruid (Pulmonaria officinalis)

Gewone salomonszegel (Polygonatum multiflorum)

Gele bosannemoon (Anemone ranunculoides)

Lieve vrouwe bedstro (Galium odoratum)

Wilde akelei (Aquilegia vulgaris)

Moerasrozemarijn (Ledum palustre)

Lavendelheide (Pieris japonica)

Rijsbes (Vaccinium uliginosum)

Zilverschoon (Potentilla anserina)

Peperboompje (Daphne mezereum)

Zevenster (Trientalis europaea)

Grote wolfsklauw (Lycopodium clavatum)

Bosboterbloem (Ranunculus nemorosum)

Bosmuur (Stellaria nemorum)

Paarse hengel (Melampyrum nemorosum)

Kalmoes (Acorus calamus)

Bremraap (soort)

Rode kamperfoelie (Lonicera xylosteum)

Bitterzoet (Solanum dulcamara)

Boerewormkruid (Tanacetum vulgare)

Bittere veldkers (Cardamine amara)

BIALOWIEZA

Bosannemoon (Annemone memorosa)

Donkersporig bosviooltje (Viola reichenbachiana)

Grote muur (Stellaria holostea)

Mansoor (Asarum europaeum)

Bolletjeskers (Dentaria bulbifera)

Bosbingelkruid (Mercurialis perennis)

Voorjaarslathyrus (Lathyrus vernus)

Voorjaarslathyrus (Lathyrus vernus)

Gele dovenetel (Lamiastrum galeobdolon)

Dalkruid (Maianthemum bifolium)

Speenkruid (Ranunculus ficaria)

Bosaardbei (Fragaria vesca)

Watermuur (Stellaria aquatica)

Eenbes (Paris quadrifolia)

Daslook (Allium ursinum)

Witte klaverzuring (Oxalis acetosella)

Knikkend nagelkruid (Geum rivale)

Leverbloempje (Hepatica nobilis)

Moesdistel (Irsium oleraceum)

Verspreidbladig goudvijl (Chrysosplenium alternifolium)

Kristoffelkruid (Actaea spicata)

Grote wolfsklauw (Lycopodium clavatum)

Wolfspootb(Lycopus europaeus)

Dotterbloem (Caltha palustris)

Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata)

Moerasviooltje (Viola palustris)

Slangenwortel (Calla palustris)

Heelkruid (Sanicula europaea)

Peperboompje (Daphne mezereum)

Rondbladig wintergroen (Pyrola rotundifolia)

Look zonder look (Alliaria petiolata)

Gewone salomonszegel (Polygonum multiflorum)

Zevenblad (Aegopodium podagraria)

Paarse dovenetel (Lamium purpureum)

Pinksterbloem (Cardamine pratensis)

Zilverschoon (Potentilla anserina)

Groot hoefblad (Petasites hybridus)

Vrouwemantel (Alchemilla vulgaris)

Gele morgenster (Tragopogon pratensis)

Beemdkroon (Knautia arvensis)

Margriet (Chrysanthemum leucanthemum)

Isopyrum (Isopyrum thalictroides)

Akkerviooltje (Viola arvensis)

Bleeksporig bosviooltje (Viola riviniana)

Bosmuur (Stellaria nemorum)

Gevlekte orchis (Dacthylorhiza maculata)

Witte krodde (Thlaspi arvense)

Muizeoortje (Hueracium pilosella)

Geelhartje (Linum catharticum)

Absintalsem (Artemisia absinthium)

Klein hoefblad (Tussilago farfara)

Echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi)

Gele waterkers (Rorippa amphibia)

Akkerhoornbloem (Cerastium arvense)

Boerewormkruid (Tanacetum vulgare)

Tijmereprijs (Veronica serpyllifolia)

Penningkruid (Lysimachia nummularia)

Tormentil (Potentilla erecta)

Hondsviooltje (Viola canina)

Gele waterkers (Rorippa amphibia)

Ruw parelzaad (Lithospermum arvense)

Eenjarige hardbloem (Scleranthus annuus)

Breukkruid (Herniaria glabra)

Knolboterbloem (Ranunculus bulbosus)

Hondsviooltje (Viola canina)

Bermooivaarsbek (Geranium pyrenaicum)

Koninginnekriud (Eupatorium cannabinum)

Adderwortel (Persicaria bistorta)

Gevlekte dovenetel (Lamium maculatum)

Wateraardbei (Potentilla palustris)

Gewoon nagelkruid (Geum urbanum)

Waterpeper (Polygonum hydropiper)

Gele plomp (Nuphar lutea)

Gulden sleutelbloem (Primula verus)

26/05 reisdag

Ruige weegbree (Plantago media)

Mierikswortel (Amorica Ristrocana)

ŁAGOW

Ringelwikke (Vicia hirsuta)

Gele plomp (Nuphar luteum)

Wilde reseda (Reseda lutea)

Gewone ossetong (Anchusa officinalis)

Zandmuur (Arenaria serpyllifolia)

Gele waterkers (Rorippa amphibia)

Gele waterkers (Rorippa amphibia)

Gele lis (Iris pseudacorus)

Poelruit (Thalictrum flavum)

Penningkruid (Lysimachia nummularia)

Boerewormkruid (Tanacetum vulgare)

Bitterzoet (Solanum dulcamara)

Zwanebloem (Butomus umbellatus)

Moeraswolfsmelk (Euphorbia palustris)

Kalmoes (Acorus calamus)

Wolfspoot (Lycopus europaeus)

Vijfvingerkruid (Potentilla repens)

Echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cucul)

Korenbloem (Centaurea cyanus)

Slipbladige ooievaarsbek (Geranium dissectum)

Vogelwikke (Vicia cracca)

Boerewormkruid (Tanacetum vulgare)

Kromhals (Lycopus arvensis)

Absintalsem (Artemisia absinthium)

Avondkoekoelsbloem (Melandrium album)

Wilde reseda (Reseda lutea)

Vildganzerik (Potentilla argentea)

Gewone veldsla (Valerianella locusta)

Moerasvedkers? (Cardamine palustris) Waarschijnlijk overal gezien in de vochtige hooilanden